Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej
author Kołodziej, Tadeusz

Publication year: 1999 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dotacje z Unii Europejskiej
author Sikorska, Karolina

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednolity rynek europejski
author Kundera, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii Europejskiej
author Waluch, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy dostosowawcze w gospodarce polskiej do standardów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia 
author Grabowski, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komentarz do zmian w sprawozdawczości budżetowej : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426) 
author Bakalarska, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy 
author Babiak, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm /
author Szymańska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej /
author Szumski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [631] Series: Studia europejskie : podręcznik akademicki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe /  
 

Publication year: 2013 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 320 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie funduszy unijnych z programów operacyjnych 2007-2013 przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w ujęciu regionalnym /
author Rakowska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 52, nr 1 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 333 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / 
author Pawlicki, Rafał

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / 
author Pawlicki, Rafał.

Publication year: 2014 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym /
author Bachnik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej /
author Kosikowski, Cezary.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej : próba oceny / 
author Mikołajczak, Paweł.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / 
author Pawlicki, Rafał

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu /
 

Publication year: 2015 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu /
author Kieżel, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego /
author Potwora, Dorota

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków" /
author Wojcieska, Lucyna

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej /
author Kosikowski, Cezary.

Publication year: 2014 Call number: [347.73] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność ekonomiczna i społeczna Polski z Unią Europejską po 10 latach od akcesji /
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia XXI Wieku : Economics of the 21st Century /  
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: nr 4 (4) 2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia eksperckiego ukierunkowanego na wykorzystanie funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG /
author Bachnik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty wsparcia MSP w województwie pomorskim ze źródeł UE w perspektywie 2007-2013 /
author Żaguń, Ewelina

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna : IX Kongres Ekonomistów Polskich / 
 

Publication year: 2015 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : budżet na lata 2014-2020 /  
author Kasprzak, Rafał

Publication year: 2016 Series: Onepress Small Business Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 /
author Kleinowski, Marcin

Publication year: 2016 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / 
author Kisiel, Szymon.

Publication year: 2014 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy europejskich na rozwój transgranicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach /
author Kurowska-Pysz, Joanna.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identification of Risks under the Operational Programme "Environment" /
author Medveď, Jozef.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo w regionie : praca zbiorowa / 
author Zmyślony, Piotr.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020. Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / 
Autor Filipek, Agnieszka.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013.
 

Publication year: 2016 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: