Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy Zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania 
red. Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny projektów z dofinansowania Unii
author Grzeszczyk, Tadeusz A.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 
author Jankowska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 cele - działania - środki 
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie fundyszy strukturalnych Unii
author Ostaszewska, Justyna

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach
author Kędziora, Halina

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne 2007-2013 poradnik przedsiębiorcy 
red. Cieślak, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne zasady finansowania projektów ze środków unijnych w 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce /
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej [dokumenty, akty wykonawcze] 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sektorze publicznym eliminowanie zagrożeń 
author Kłopotek, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Radu Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych 
author Jakowska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 
author Uryga, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy 
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady wykorzystywania funduszy strukturalnych i funduszu spójności
author Bakalarska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych
author Anusz, Jan

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE : programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce 
author Skrzypek, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii Europejskiej
author Waluch, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii Europejskiej
author Waluch, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy 
author Babiak, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju lokalnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego /
author Wojarska, Magdalena.

Series: Optimum nr 4(76) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: