Wpływ funduszy strukturalnych na powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim
author Czerniecka, Maria

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grzechy główne systemu przyznawania dotacji unijnych
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako źródła
author Kulińska-Sadłocha, Ewa.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe działalności przedsiębiorstw w
author Sieradzka, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z
author Osikowicz, Marcin

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane makroekonomiczne narzędzia oceny wpływu
author Krigar-Koj, Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od towarów i usług jako koszt kwalifikowany
author Bednarowski, Konrad

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie programami i projektami na poziomei
author Bartusik, Katarzyna

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie fundyszy strukturalnych Unii
author Ostaszewska, Justyna

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako
author Leśniak, Czesław

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów
author Osikowicz, Marcin

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w Ustawie prawo zamówień publicznych szansą
author Kubiak, Agnieszka

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na
author Karpińska-Mizielińska, Wanda

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zarządzania gminami a skuteczność
author Satoła, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych na polski rynek pracy /
author Skórska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych Unii
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt projektów finansowych z funduszy
author Motylewska-Retkowska, Joanna

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólne zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych a polityka finansowa samorządów regionalnych /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwsze doświadczenia wdrażania funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich /
author Sapała-Gazda, Magdalena.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w finansowaniu ochrony środowiska w Unii Europejskiej /
author Wilk, Kazimiera.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych
author Lenik, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost implikacje dla Polski 
author Piątkowski, Marcin

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych jako bariera w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych : wybrane aspekty /  
author Redo, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie zdolności absorpcyjnych polskich regionów do korzystania z transferów rozwojowych Unii Europejskiej /
author Słodowa-Hełpa, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ unijnych funduszy strukturalnych oraz swobodnego przepływu osób na polski rynek pracy /
author Sobiech, Katarzyna.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie funduszy unijnych z programów operacyjnych 2007-2013 przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w ujęciu regionalnym /
author Rakowska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 52, nr 1 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym /
author Bachnik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej : próba oceny / 
author Mikołajczak, Paweł.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu /
author Kieżel, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego /
author Potwora, Dorota

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków" /
author Wojcieska, Lucyna

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność ekonomiczna i społeczna Polski z Unią Europejską po 10 latach od akcesji /
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia eksperckiego ukierunkowanego na wykorzystanie funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG /
author Bachnik, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty wsparcia MSP w województwie pomorskim ze źródeł UE w perspektywie 2007-2013 /
author Żaguń, Ewelina

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy europejskich na rozwój transgranicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach /
author Kurowska-Pysz, Joanna.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: