Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE : programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce : aneks komputerowy 
author Skrzypek, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Radu Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych 
author Jakowska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
author Butowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna /
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego
author Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt środków unijnych
author Piaszczyk, Artur

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (6); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej
author Ruszkowski, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia 
author Bąk, Henryk

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska : Integracja konkurencyjność rozwój 
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
author Szumski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej : poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych oraz organizacj turystycznych 
author Butowski, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013
author Burnat-Mikosz, Magdalena

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej
author Mazur, Damian Maksymilian

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 
author Uryga, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : Doświadczenia i perspektywy 
author Kopczuk, Antoniusz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006 : Monografie i Opracowania 550 
author Kowalski, Arkadiusz Michał

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe w Unii Europejskiej
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [07.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy 
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Unia Europejska
author Pinder, John

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : tom 2 : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji : tom I 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
author Kierzkowski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt naukowy : 5 : Finanse i rachunkowość 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej
author Reichel, Marek

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : kierunki zmian 
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej
author Kubera, Paulina

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konwergencja gospodarcza polski : VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
author Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : 12 (12)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce
author Żurkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
author Klimowicz, Monika

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: