Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II.  Czas na pieniądz.  
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka / 
red. naukowy Adamek, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 193 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 32/2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP /
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości /
Red. Micherda, Bronisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne i makroekonomiczne uwarunkowania sprawności procesów zarządzania przedsiębiorstwami : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 32 / 2012 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka : wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33)/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji /
author Tuzimek, Rafał.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej
author Krug, Anna Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie 
author Nawrocki, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych
author Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : część 1 /  
red. Buk, Halina.

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549. 39. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy: aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 27/2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW /
author Nawrocki, Tomasz Leszek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym /  
 

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 314 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 311 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku /
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 386 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności /
author Maciąg, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Corporate Governance Challenges : the Case of Pyramidal Structures /
author Aluchna, Maria.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport roczny jako narzędzie pozyskania informacji o kapitale ludzkim przedsiębiorstwa - wyniki badań spółek z Respect Index GPW S.A. /
author Bagieńska, Anna.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie / Przemysław Garsztka. 
author Garsztka Przemysław.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopa zwrotu i ryzyko spółek giełdowych a zagrożenie upadłością /
author Guzik, Bogusław.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw : analiza dyskryminacyjna a drzewa klasyfikacji regresji (CART) /  
author Jardanowski, Piotr.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie iteracyjnego modelu dylematu więźnia do wyjaśnienia mechanizmu nadużyć księgowych w spólkach giełdowych /
author Stronka, Waldemar.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja parametrów wybranych wskaźników technicznych na potrzeby prognozowania kierunków zmian cen akcji /
author Wiśniewska, Dorota.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internationalization and Firm Performance of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange /
author Radło, Mariusz-Jan.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja przedsiębiorstw typu latecomer /
author Ciesielska, Dorota.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: