Almanach Spółek Giełdowych (VII Edycja) Jesień 1999
 

Series: Parkiet Dodatek specjalny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Almanach Spółek Giełdowych (VI Edycja) Wiosna 1999
 

Series: Parkiet Dodatek specjalny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

10 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie /
 

Publication year: 2001 Call number: [O] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Almanach Spółek Giełdowych (IV Edycja) Wiosna 1998
 

Series: Parkiet Dodatek specjalny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych Komisja Nadzoru Finansowego stan prawny na dzień 19 września 2006 r. 
oprac. Binek, Beata

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych
oprac. Binek, Beata

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 11/2009
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestowanie na rynku akcji jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na 
author Nawrocki, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 60 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Almanach spółek giełdowych. Wiosna 2000 (Edycja VIII)
 

Series: Parkiet Dodatek specjalny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z ekonometrii finansowej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji /
author Tuzimek, Rafał.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System finansowy: aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 27/2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju /
 

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 311 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 386 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie / Przemysław Garsztka. 
author Garsztka Przemysław.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 84 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycyjna na rynku akcji GPW w Warszawie /
author Marcinkiewicz, Jacek.

Series: Optimum nr 3(69) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce : analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnym / 
author Światowiec-Szczepańska, Justyna.

Publication year: 2018 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy /  
Redaktor Gmińska, Renata.

Publication year: 2018 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 52/2018 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna spółek giełdowych jako sposób oceny sytuacji ekonomicznej w wybranych sektorach gospodarki narodowej /
author Czyżycki, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 6 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy /  
Redaktor Gmińska, Renata.

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 52/2018 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [336] Series: nr 3 (28) / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2017 Call number: [336] Series: nr 1 (30) / 2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość i rynki finansowe /
 

Publication year: 2018 Call number: [336.71] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 531 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: