Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej
author Krug, Anna Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie 
author Nawrocki, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych
author Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w sieci /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7, 2015. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości /
 

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy /  
Redaktor Gmińska, Renata.

Publication year: 2018 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 52/2018 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: