Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa na
author Zach, Paweł

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową banku komercyjnego na szczeblu oddziału operacyjnego /
author Cichorska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym /
author Rzeczycka, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych
 

Publication year: 2001 Call number: [339.7] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turnaround-Management w praktyce jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by kryzysowa terapia firm i ich rewitalizacja 
author Faulhaber, Peter

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium small businessu /
author Gabrysz, Romuald.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w
author Jaworski, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową
author Wakuła, Monika

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna rachunkowość zarządcza
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cash management w grupach kapitałowych diagnozowanie, kształtowanie, ocena 
author Szumielewicz, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem jak zachować płynność finansową? 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania płynności finansowej małych i średnich
author Prędkiewicz, Katarzyna.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ekonomiczne i finansowe
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia płynnośći finansowej i ich efektywność w
author Bieniasz, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność finansowa jako determinanta zmian poziomu rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego /
author Wypych, Mirosław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i pomiar dokonań Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość nie tylko dla księgowych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach /
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [IX] [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
red. Jerzemowska, Magdalena

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 7/2010 / 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o finansach 2 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie /
author Marcysiak, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa /
author Szulc, Kinga

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie /
author Skowroński, Adam.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność jako wyznacznik rozwoju giełdy papierów
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549 39 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa /
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym Aspekty finansowe i płynnościowe Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 36/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: