Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego /
author Puciato, Daniel.

Publication year: 2016 Call number: [64] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2015 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 412 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2017 Call number: [658.14/.17] Series: Vademecum Dyrektora Finansowego Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2017 Call number: [07.0] Series: Vademecum Dyrektora Finansowego Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego /
Autor Puciato, Daniel

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 299 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : zbiór zadań / 
 

Publication year: 2017 Call number: [657.4] [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa : Źródła kapitału / 
 

Publication year: 2015 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / 
 

Publication year: 2017 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ systemowego ryzyka płynności na stabilność gospodarki polskiej /
author Gwizdała, Jerzy Piotr.

Series: Problemy zarządzania nr 3(55), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : zbiór zadań  
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Modeling Financial Liquidity of Construction Companies using Error Correction Mechanism /
author Tomasz Stryjewski

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 16(1) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przeniesienia części sprzedaży poza granicę Polski na płynność finansową spółek na przykładzie spółki XYZ /
author Giel, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej /
Autor Skopiec, Dominik A.

Publication year: 2017 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. | Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 23 / Zeszyty Naukowe nr 577 Uniwersytetu Szczecińskiego.. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa : pojęcie i pomiar /  
author Gabriel, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Zeszyt 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własny biznes : jak dojść do sukcesu? : praktyczny poradnik dla właścicieli firm i szefów zespołów / 
author Woźny-Tomczak, Marta.

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zakłócenia metodologiczne w ocenie bieżącej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce /
author Prędkiewicz, Katarzyna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / 
 

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce : ujęcie porównawcze /  
author Szafraniec-Siluta, Ewa.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej /
author Wasilewski, Mirosław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2017 Call number: [IX] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw /
Autor Grabowska, Magdalena.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia oeconomica posnaniensia : 2018, vol. 6, no. 2 
author Echaust, Krzysztof

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie /
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / 
 

Publication year: 2017 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego /
Autor Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2019 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw /
Autor Grabowska, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (974) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 2 (974) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko / 
 

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa /
Autor Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2019 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie /
Autor Michalski, Grzegorz

Publication year: 2018 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa 7 : Możliwości i ograniczenia finansowe /  
 

Publication year: 2018 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa 8 : Narzędzia i mechanizmy finansowe /  
 

Publication year: 2019 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa 9 : Ocena działalności gospodarczej /  
 

Publication year: 2019 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: