Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa
author Zuba, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie płynności
author Stryjewski, Tomasz.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
author Grabowska, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki płynności finansowej jako podstawowe
author Koza, Andrzej

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości /
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Prace katedry mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / 
 

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i analiza przyczynowa płynności finansowej w
author Jaworski, Jacek

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw /
author Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem jak zachować płynność finansową? 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania płynności finansowej małych i średnich
author Prędkiewicz, Katarzyna.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych /
author Gryko, Józefa Monika.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie /
author Skowroński, Adam.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa /
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i
author Radosiński, Edward

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami /
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie i wartość płynności finansowej dla przedsiębiorstw w Polsce : wyniki przeprowadzonych badań / 
author Walewski, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa /
author Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [07.B] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2015 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [IX] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2017 Call number: [658.14/.17] Series: Vademecum Dyrektora Finansowego Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2017 Call number: [IX] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw /
Autor Grabowska, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko / 
 

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: