Płynność finansowa : analiza i sterowanie 
author Kusak, Aleksander

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kompendium small businessu
author Gabrysz, Romuald

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość nie tylko dla księgowych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przpływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2003 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie : Teoria i praktyka 
author Śpiewak, Tomasz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wielki kryzys globalizacji
author Artus, Patrick

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Stanek, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyt naukowy : 5 : Finanse i rachunkowość 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt naukowy : 7 : Finanse i bankowość 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania 
author Kotowska, Beata

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
author Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość : problemy, regulacje i instrumenty zarządzania 
author Pyka, Irena.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania 
author Kotowska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania 
author Kotowska, Beata

Publication year: 2011 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa /
author Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej
author Radosiński, Edward

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / 
author Kotowska, Beata

Publication year: 2013 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Twój biznes plan : instrukcja praktyczna : Your Business Plan : your blueprint for success 
 

Publication year: 1998 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i zarządzanie : wykład 
author Targalski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Commercial bank financial management in the financial- services industry
author Sinkey, Joseph F.

Publication year: 2002 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów w świetle krajowego standardu rachunkowości
author Gos, Waldemar

Publication year: 2004 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność rynków finansowych
author Zarzecki, Jan

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [07.B] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w firmie : praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie / 
author Folga, Jacek.

Publication year: 2014 Call number: [14.D] Series: Biblioteka Finansowo-Księgowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa : obieg informacji / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / 
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2017 Call number: [07.0] Series: Vademecum Dyrektora Finansowego Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego /
Autor Puciato, Daniel

Publication year: 2016 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 299 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: