Zarządzanie ryzykiem w procesie realizacji komunalnych : aspekty wybrane / 
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego /
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas na administrację 2.0
author Rybiński, Krzysztof

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w standaryzacja zarządzania ryzykiem 
author Bożek, Sylwia

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń
author Borda, Marta

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego
author Solarz, Jan Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligencja ryzyka jak nauczyć się zarządzania niewiadomym 
author Apgar, David

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w rachunkowości
red. naukowa Karmańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane, alternatywne metody finansowania skutków
author Janowicz-Lomott, Marietta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia zintegrowanego zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIII zeszyt nr 1 (28) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania
author Krasodomska, Joanna

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne przywództwo
tł. Sobolewska, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Możliwości wykorzystania technik planowania metod
author Winiarski, Jacek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt strategiczny szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy 
red. naukowa Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przyczyny malejącej zyskowności funduszy kontraktów
author Zaremba, Adam.

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem : zastosowania, tom 2 / 
red. Gąsiorkiewicz, Lech

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 9 
author Kuchlewska, Maria

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2007 Call number: [336.717] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej banków /
author Malka, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna] w Warszawie Nr 19/2005 Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 19/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej : metoda duracji / 
author Jackowicz, Krzysztof.

Publication year: 1999 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu
author Huterska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami ludzie, procedury, wyniki 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reasekuracja w wyznaczaniu kapitałowego wymogu
author Grzebieniak, Andrzej

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce nowe wyzwania i możliwości Prace Naukowe Wyższej Szkoły w Gdańsku tom 10/2011 
red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności
author Kwiecień, Ilona

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie w świetle badań /
author Pauch, Dariusz.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Risikomanagement - Beratung fur Derivate Ein Modella 
author Heuser-Greipl, Ulrike

Publication year: 1998 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika inwestowania Aspekty finansowe i 
red. Henzel, Halina.

Publication year: 2000 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: