Innowacje na rynkach finansowych
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie ryzyka kursowego za pomocą
author Zając, Dariusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna /
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pochodne instrumenty finansowe aspekty prawnopodatkowe 
author Nieborak, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
 

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe nowe wyzwania i możliwości Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne forward/futures jako narzędzie
author Zając, Dariusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem / Krzysztof Jajuga. 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu
author Huterska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia /  
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne w spółkach notowanych na
author Ożga, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne Wprowadzenie 
tł. Ferlak, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością i ryzykien przy wykorzystaniu
author Marciniak, Zenon

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie /  
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym : za pomocą instrumentów pochodnych /  
author Orzeł, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy inwestowania na giełdach towarowych
author Drewiński, Marek

Publication year: 2007 Call number: [08.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowe instrumenty pochodne
author Wiśniewska, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowe instrumenty pochodne
author Wiśniewska, Ewelina

Publication year: 2008 Call number: [08.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Managing bank risk : an introduction to broad-base credit engineering 
author Glantz, Morton

Publication year: 2003 Call number: [A/06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne : wprowadzenie 
author Ferlak, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [08.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty pochodne
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2009 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko finansowe : metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym 
author Holliwell, John

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu /
author Błaszczuk, Dariusz J.

Publication year: 2010 Call number: [08.0] Series: Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Merton Miller o instrumentach pochodnych
author Miller, Merton

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem finansowym : instrumenty pochodne,inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości 
author Smithson, Charles W.

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne : przewodnik menedżera 
author Mcbride, Johnson Philip

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria finansowa : instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem : strategie inwestowania, ryzyko inwestowania 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a rynek polski /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 371 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wytyczne polityki zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych dla przykładowego przedsiębiorstwa /
author Sulik-Górecka, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Problemy zarządzania nr 16 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. | Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 23 / Zeszyty Naukowe nr 577 Uniwersytetu Szczecińskiego.. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie derywatów kredytowych do zabezpieczeń ryzyka kredytowego na polskim rynku /
author Siciński, Robert.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
Autor/Redaktor Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2019 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
Autor/Redaktor Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2019 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: