Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej
author Iwin-Garzyńska, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski system podatkowy poszukiwanie optymalnych rozwiązań 
author Rosiński, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [VI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania podatkowej Grupy Kapitałowej z punktu widzenia prawa podatkowego oraz prawa podatkowego oraz prawa o rachunkowości /
author Jeżak, Marzena.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki a wzrost gospodarczy /
author Szamrej, Zbigniew.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
red. Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
author Hamaekers, Hubert

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w dorobek i kierunki rozwoju księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System podatkowy w Polsce
author Wolański, Robert

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki problem władzy publicznej i podatników 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System podatkowy w świetle teorii optymalnego
author Grądalski, Feliks

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys polskiego prawa podatkowego
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
author Hamaekers, Hubert

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa
author Dziemianowicz, Ryta Iwona

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pozaksięgowa ewidencja wspólnot mieszkaniowych
author Dziewior, Krzysztof Hubert

Publication year: 2007 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System podatkowy i jego ocena
author Milczewska, Danuta

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tax Reform in Russia
author Martinez-Vazquez, Jorge

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i
author Wnorowski, Henryk.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczenia podatkowe pomiędzy partnerami w Unii
author Rutowicz, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego
red. Modzelewski, Witold

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty reformy polskiego systemu podatkowego na tle postanowień konstytucyjnych i dyrektyw Unii Europejskiej /
author Komar, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1-2(4/5)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Abolicja podatkowa komentarz 
author Bartosiewicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika zasada prawa podatkowego 
author Mariański, Adam

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 14/2009
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki jako instrumenty stymulujące rozwój lokalny /
author Marcysiak, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było /
author Frank, Robert H.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja VAT jak obniżać swoje obciążenia podatkowe 
author Wyrzykowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podatki a dobrobyt społeczny
author Kośny, Marek

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo podatkowe zarys systemu 
author Olesińska, Agnieszka

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 3 (35) 2007 (foreign-language edition) /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(35) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: