Dlaczego inne kraje nas przeganiają : Którędy do dobrobytu 
author Winiecki, Jan

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek progresywny i proporcjonalny : Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje 
author Gwiazdowski, Robert

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Applying international financial reporting standards
author Alfredson, Keith

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podatki i prawo podatkowe
author Gomułowicz, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe : stan prawny na dzień 1 września 
author Etel, Leonard

Publication year: 2008 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : Wybrane zagadnienia 
author Jędrzejewski, Lech.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne i prawo finansowe
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych : Stan prawny na dzień 1 czerwca 2007r. 
author Lubińska, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe przedsiębiorców
author Litwińczuk, Hanna

Publication year: 2001 Call number: [07.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2006 roku : stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opubl. w Dzienniku Ustaw w 2005 r. nr 183, poz.1538 
author Belon, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe przedsiębiorców : tom 2 
author Litwińczuk, Hanna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo podatkowe przedsiębiorców : tom 1 
author Litwińczuk, Hanna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Szkice z wykładni prawa podatkowego
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2002 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo podatkowe : Zarys systemu : stan prawny na 1 listopada 2007r. 
author Olesińska, Agnieszka

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
author Wójtowicz, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktualne problemy rachunkowości w aspekcie podatkowym
author Koc, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki : Problem władzy publicznej i podatników 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne aspekty polityki podatkowej
author Nizioł, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Kuzińska, Hanna

Publication year: 2001 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: