Podatki w praktyce
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje podatków w gospodarce rynkowej /
author Wiciak, Sławomir.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady podatkowe - przebrzmiały relikt czy współczesne kryteria oceny podatków? /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 1 / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku
author Kasprowicz-Stępień, Alicja

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje i zasady podatkowe : wybrane problemy /  
author Famulska, Teresa.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedawnienie orzekania o przychodach
author Bednarowski, Konrad

Series: Doradztwo Podatkowe nr 4 (164) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych : cz.2 /  
author Madej, Edyta.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki a konkurencyjność małych i średnich
author Szewczyk, Mariola

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skarbowość w ujęciu instytucjonalnej teorii
author Zbroińska, Barbara

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery w korzystaniu z preferencji podatkowych
author Rękas, Magdalena

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem
author Klonowska, Alina

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających
author Adamczyk, Adam.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki a zmiany dochodu narodowego i realcji
author Zabrzewski, Ryszard

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cła i podatki w międzynarodowych ugrupowaniach
author Oktaba, Robert

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania reformy systemu podatkowego
author Komorowski, Jan

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat inwestycyjny w Indiach
author Wancio, Agata

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu
author Modzelewski, Witold

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej
author Iwin-Garzyńska, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania podatkowej Grupy Kapitałowej z punktu widzenia prawa podatkowego oraz prawa podatkowego oraz prawa o rachunkowości /
author Jeżak, Marzena.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki a wzrost gospodarczy /
author Szamrej, Zbigniew.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System podatkowy i jego ocena
author Milczewska, Danuta

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i
author Wnorowski, Henryk.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty reformy polskiego systemu podatkowego na tle postanowień konstytucyjnych i dyrektyw Unii Europejskiej /
author Komar, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1-2(4/5)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki jako instrumenty stymulujące rozwój lokalny /
author Marcysiak, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje podatków w gospodarce rynkowej
author Kurowski, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w stosunkach międzynarodowych
author Mirecka, Elżbieta

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
author Zawadzki, Krystian

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemieszczenie towarów pomiędzy państwami Unii
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowych. Część I
author Hejnar, Bartłomiej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki jako instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małym mieście (analiza jednego przypadku)/
author Rolewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1-2(4/5)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płaszczyzny rozpatrywania podatków w warunkach
author Denek, Emilia

Series: Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna świadomość podatków : czy potrafimy przypomnieć sobie, jakie podatki musieliśmy zapłacić / 
author Niesiobędzka, Małgorzata.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki podatkowe wypłaty osobie fizycznej
author Wleklińska, Agata

Series: Doradztwo Podatkowe nr 7-8 (155-156) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja samorządu terytorialnego we wpływach
author Famulska, Teresa.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedawnienie orzekania o przychodach
author Bednarowski, Konrad

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: