Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
author Sitek, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna administracja publiczna w Polsce wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne 
red. Bruski, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność projektów inwestycyjnych
author Czarnek, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w
author Krawczyk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia /  
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia zacofania i rozwoju Monografie i Opracowania SGH Warszawa nr 477 
author Kozak, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw
author Felis, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas budowy dóbr inwestycyjnych i cykl koniunktury /
author Krawiec, Adam

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Forex w praktyce vademecum inwestora walutowego 
author Kochan, Krzysztof

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii
red. Kotowicz-Jawor, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fluktuacje inwestycji w gospodarce polskiej : Monografie i Opracowania 419 /  
author Lissowska, Maria

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Home and Market : inwestycje, finanse, nieruchomości / 
 

Publication year: 1996 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z problematyki ochrony inwestycji zagranicznych w Polsce /
author Gadkowski, Tadeusz.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania
author Kurek, Bartosz

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy istnieje Święty Graal? : strategia inwestowania na rynku papierów wartościowych /  
author Blachowska, Anna.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 6(6) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości /
red. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2006 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach /
author Bień, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
red. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia rynku dla doradców finansowych
author Hens, Thorsten

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / 
author Zalewski, Grzegorz

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji inwestowania społecznie
author Jedynak, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi aktualne problemy i metody Konferencja Project Management 2008 Stowarzyszenia 
red. Miazga, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja ekonomiczna alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania 
author Dowbor, Ladislau

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planning Your Financial Future
author Boone, Louise E.

Publication year: 2000 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom II zeszyt 1 
red. naukowy Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2000 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 2, Zeszyt 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inefficient Markets An Introduction to behavioral Finance /
author Shleifer, Andrei

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy informacyjne i decyzyjne w działalności
author Dubik, Bogumił M.

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cykl projektu inwestycyjnego i typy studiów przedinwestycyjnych /
author Marecki, Krzysztof.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie opłacalności dlugoterminowych strategiiinwestowania dopuszczającvych krótką sprzedaż /
author Gaspars, Helena.

Series: Z prac katedry badań operacyjnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 62 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proste mierniki oceny skłonności gmin do inwestowania /
author Czempas, Jan.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: