Warunki i mechanizmy podejmowania inwestycji oraz
author Płocica, Albin

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalizacja przedsiębiorstw aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe 
author Budner, Waldemar

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła finansowania działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw /
author Kuczowic, Jacek.

Series: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 6 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fact Book 2002
 

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura rynku instytucji wspólnego inwestowania w strefie euro /
author Gabryelczyk, Katarzyna.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Venture Capital Investment Strategies, Structures and Policies 
author Cumming, Douglas

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa 
author Seredyński, Roman

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak inwestować w produkty strukturyzowane
author Blümke, Andreas

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powrót do rzeczywistości prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, 
author Kawasaki, Guy

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych wybrane zagadnienia 
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Superakcje
author Fisher, Kenneth

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie Wykorzysta 
author Walica, Henryk

Publication year: 1999 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dotacje na inwestycje fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z 
author Rzychoń, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane kwestie ryzyka inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych /
author Marcinek, Krzysztof.

Series: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 6 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji
author Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstawch wykonawstwa inwestycyjnego /
author Tworek, Piotr.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrukcja podatkowego rozliczania działalności
author Wyrzykowska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego studium przypadku: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka 
red. naukowa Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
author Pomykalska, Bożyna

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na sposób Warrena Buffetta
author Hagstrom, Robert G.

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2011 roku 
author Kowalska, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [339.18] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie na rynku nieruchomości
red. Siemińska, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji
author Gawron, Henryk

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Private Equity Fund Types, Risks and Returns and Regulations 
red. Cumming, Douglas

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokonać giełdę
author Lynch, Peter

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie rynków finansowych
author Nacewski, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych /
author Janik, Bogna.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z badań nad finansowaniem nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych Polski w latach 1991-1999 /
author Kuczowic, Karina.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: