Arbitralne i negocjacyjne podejście do realizacji inwestycji celu publicznego - korzyści, zagrożenia, uwarunkowania skuteczności
author Fornalczyk, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości inwestycyjne gospodarstw domowych na polskim rynku finansowym /
author Tokajuk, Ewa.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym /
author Najlepszy, Eugeniusz.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje deweloperskie /
author Grodzka, Iwona.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje w wino jako przykład inwestycji alternatywnych /
author Marcinkowska, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola ubezpieczeń finansowych w inwestowaniu w nieruchomości /
author Kowalczyk, Patrycja.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i pojęcie inwestycji /
author Tkocz-Wolny, Katarzyna.

Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku a strategia realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego
author Rychłowska-Musiał, Elżbieta

Series: Ekonomista nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna Polski
author Płachta, Monika

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw włoskich w Polsce /
author Nowara, Wanda.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy optymalizacji działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw /
author Henzel, Halina.

Series: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 6 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych
author Wojtowicz, Dominika

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje (środki trwałe w budowie) jednostek sektora finansów publicznych według przepisów polskich oraz standardów międzynarodowych /
author Piechocka-Kałużna, Agnieszka.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaniechane inwestycje - możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6 (154) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związki pomiędzy inwestycjami, polityką dywidendy oraz wartością spółki - wybrane zagadnienia
author Marcinek, Krzysztof.

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalny czas trwania inwestycji według kryterium maksymalizacji korzyści
author Siedlecki, Rafał

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe bariery inwestycji w aktywa niematerialne /
author Adamczyk, Adam.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie przyrostowych przepływów środków
author Manikowski, Arkadiusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (29) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola leasingu w finansowaniu inwestycji małych i
author Szczepaniec, Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wrażliwości przedsięwzięcia inwestycyjnego w warunkach kryzysu /
author Mielcarek, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania podejmowania i finansowania wielkich inwestycji w Polsce /
author Michalak, Aneta.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność i ryzyko inwestowania
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw
author Duliniec, Aleksandra

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce
author Papliński, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek ABC w analizie opłacalności przedsięwzięć
author Tyrała, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka inwestycyjna, koszty i dochody funduszy
author Bojańczyk, Mirosław.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od towarów i usług jako koszt kwalifikowany
author Bednarowski, Konrad

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce aktywa i efektywność 
author Sarnowski, Krzysztof Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany sytuacji na rynkach dóbr inwestycyjnych jako prognostyk tendencji w gospodarce /
author Urbanowicz, Rafał.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model Mayersa jako narzędzie poszerzania klasy portfeli efektywnych /
author Piasecki, Krzysztof.

Series: Metody ilościowe w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 64 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywność inwestycyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach w wyniku integracji z Unią Europejską /
author Dubik, Bogumił.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaje, realizacja i efektywność iwestycji w
author Igielski, Michał.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowe ujęcie procesu i kosztów inwestycyjnych w
author Lisowska, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność inwestycyjna w podmiotach gospodarczych
author Kuczowic, Karina.

Series: Inwestycje i nieruchomości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność polskich funduszy inwestycyjnych z instytucjami wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej /
author Gabryelczyk, Katarzyna.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu rachunkowości /
author Otręba, Aleksandra.

Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii /
author Sokołowska, Ewelina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych
author Szymczak, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty inflacji przegląd piśmiennictwa 
author Ciżkowicz, Piotr

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat inwestycyjny w Indiach
author Wancio, Agata

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: