Foresight strategiczny w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) /
author Safin, Krzysztof.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty badań metodami foresight w Polsce /
author Ignacy, Jarosław.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania typu foresight podstawą strategicznego prognozowania zjawisk gospodarczych /
author Mach, Łukasz.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w okresie wydłużonym z wykorzystaniem krzywej S w odniesieniu do wyników projektu "Quality of Life" /
author Słupiński.Mateusz.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anatomia zarządzania organizacją /
author Szczupaczyński, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu /
 

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Series: Monografie - Wolters Kluwer Polska, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne na przykładzie szkoły narciarskiej /
author Sabat, Urszula.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 23 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i logistyka transportu koni w systemie logistycznym zawodów jeździeckich /
author Wincewicz-Bosy, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 23 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych /
author Majkut, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 13(13) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Benchmarking szpitali /
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia korporacji /
author Ciszewska-Mlinarić, Mariola

Publication year: 2015 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niedostatki teorii zasobowej w kontekście praktyki i teorii zarządzania /
author Pieniacka, Edyta Maria

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedostatki teorii zasobowej w kontekście praktyki i teorii zarządzania /
author Pieniacka, Edyta Maria.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwycięskie strategie : jak liderzy tworzą przyszłe sukcesy / 
author Krupp, Steven

Publication year: 2016 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
author Krzakiewicz, Kazimierz

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia korporacji /
author Ciszewska-Mlinarić, Mariola

Publication year: 2015 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej /
author Lachiewicz, Stefan.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja w kształtowaniu procesu innowacji produktu /
author Bartkowiak, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie modeli biznesowych : podręcznik wizjonera / 
author Osterwalder, Alexander.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Series: Onepress Exclusive Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej / 
 

Publication year: 2016 Series: Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, M87 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu /
 

Publication year: 2016 Call number: [05.E] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, T.48 /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : planowanie i kontrola / 
author Gołębiowski, Tomasz

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami /
author Miedziński, Bogdan

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 300 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 3-2017 T1/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 3-2017 T2/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sporcie : organizacje, ludzie, marketing / 
 

Publication year: 2015 Series: Zarządzanie - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dobre praktyki w procesie wdrażania strategii /
author Sołoducho-Pelc, Letycja

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sporcie : organizacje, ludzie, marketing / 
 

Publication year: 2015 Series: Zarządzanie - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dobre praktyki w procesie wdrażania strategii /
author Sołoducho-Pelc, Letycja

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (50), t. 1 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich /
author Stańczyk-Hugiert, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 1(50), t. 1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uzależnienie strategiczne : perspektywa sieci międzyorganizacyjnych /  
author Lichtarski, Janusz Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikro- i otwarta strategia : kontekst ekosystemu /  
author Sus, Aleksandra.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: