Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach
red. Nowak, Mariusz.

Publication year: 2004 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (27); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe myślenie strategiczne czyste i proste 
author Robert, Michel

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu
author Woźniak, Krzysztof

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa : Monografie i Opracowania 556 /  
author Sopińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą
author Zemke, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola jako funkcja zarządzania
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standardy w bibliotekach naukowych stan obecny i przyszłość 
red. Szmigielska, Teresa Urszula

Publication year: 2007 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategią firmy
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura : zarządzanie, animacja, marketing /  
Autor Dragićević-Šešić, Milena

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem /
author Platonoff, Alberto Lozano.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra gospodarka
red. naukowy Kwiatkowski, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem /
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie projektami logistycznymi Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Witkowski, Jarosław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Grupy strategiczne mazowieckich organizacji
author Domański, Jarosław.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfiguracyjne ujęcie kontroli w procesie
author Bratnicki, Mariusz.

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne praca zbiorowa 
 

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w
author Kosiń, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych zarządzanie w prawdziwym świecie 
author Barney, Jay B.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od podstaw zarządzania do zarządzania strategicznego
author Borowski, Piotr F.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieci w zarządzaniu strategicznym
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategic Management and Business Policy Entering 21st Century Global Society 
author Wheelen, Thomas L.

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne problemy teorii i dylematy praktyki 
author Chwistecka-Dudek, Halina

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profil zarządzania strategicznego jako narzędzie zmiany organizacyjnej /
author Urgacz, Witold.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Prace słuchaczy studiów doktoranckich nr 145 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model zrównoważonego biznesu w strategii wzrostu
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne wdrażanie strategii
author Morgan, Mark

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami
red. Peszko, Adam

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: