Information systems for planning and decision making : the strategic and operational management of human resources, finance, manufacturing and marketing through information 
author Kallman, Ernest A.

Publication year: 1984 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technological know-how, organizational capabilities, and strategic management : business strategy and enterprise development in competitive environments 
author Teece, David J.

Publication year: 2008 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategic market management : european edition 
author Aaker, David A.

Publication year: 2007 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi : załączniki 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [Mediateka] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mc Kinsey. Sposób na sukces : zastosuj techniki światowej sławy konsultantów w dziedzinie zarządzania strategicznego w sprawach osobistych i biznesu 
author Rasiel, Ethan M.

Publication year: 2001 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do zarządzania strategicznego : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci 
author Sutherland, Jonathan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego : studia polskich przypadków 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje 
author Schermerhorn, John R., Jr.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / 
author Pańkowska, Małgorzata.

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko : procesy : systemy : zasoby 
author Kardas, Jarosław S.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
author Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym : Seria Monografie nr 143 
author Wójcik-Mazur, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problems and perspectives in management : issued quarterly : volume 5, issue 1, 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym
author Kochalski, Cezary

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu 
author Moszkowicz, Mieczysław

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 3/2009 
author Dworak, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1998 Call number: [10.A] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie /
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1997 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie strategii biznesu
author Berliński, Lechosław

Publication year: 2009 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka 
author Smith, N. Craig

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian 
author Maśloch, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego
author Stuglik, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej : Przędsiębiorczość i zarządzanie : tom X : zeszyt 1 
author Sobocka-Szczapa, Halina

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian
author Moszkowicz, Mieczysław

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1999 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków 
author Altkorn, Jerzy

Publication year: 1996 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza problemów biznesowych : studia przypadków polskich przedsiębiorstw 
author Moszoro, Marian

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania organizacjami : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XI : zeszyt 5 
author Sokołowski, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : przewodnik do wykładu 
author Marciniak, Renata

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa
author Masztalerz, Marek

Publication year: 2010 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza zmian strategicznych
author Balogun, Julia

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce
author Domański, Jarosław.

Publication year: 2010 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: