Nawigacja strategiczna komputerowe wspomaganie analizy strategicznej 
author Rybicki, Jacek M.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem a efektywność naczelnego kierownictwa (w ocenie współpracowników) i preferowane style kierowania /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligentne systemy wspomagania decyzji w podejście zorientowane na wykorzystanie technologii 
red. Twardowski, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polski Zeszyty Naukowe AE Poznań Seria II Pr.Habil.z.152 
author Banaszyk, Piotr.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie 1 Wybrane problemy zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 998 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Series: Zarządzanie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
author Galata, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu 
author Zelek, Aneta.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie niepewnością : praca zbiorowa / 
red. Jędralska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego : Studia przypadków / 
author Ignacy, Jarosław

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne materiały z wykładów i zbiór przykładów /  
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej /
author Kaplan, Robert S.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego : studia przypadków.  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem /
author Drążek, Zygmunt.

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw /
red. naukowa Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra strategia, zła strategia : czym się różnią i jakie to ma znaczenie /  
author Rumelt, Richard P.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany decyzji strategicznych : wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa /  
author Skat-Rordam, Peter

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą : od strategii do działania / 
author Kurtyka, Michał

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model biznesu : nowe myślenie strategiczne /  
red. Duczkowska-Piasecka, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom I. Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii /
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics nr 260 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu : praca zbiorowa /  
red. Moszkowicz, Mieczysław.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne : materiały z wykładów i zbiór przykładów /  
author Cieślicki, Maciej.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ABC zarządzania /
author Kołodziejczyk-Olczak, Izabela.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ otoczenia na ryzyko związane z zarządzaniem strategicznym /
author Bartkowiak, Paweł.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu strategicznym /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
red. naukowy. Skalik, Jan.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym /
author Sarnowski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw : ujęcie modelowe /  
author Światowiec-Szczepańska, Justyna.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania organizacjami /
red. naukowa Sokołowski, Jarosław.

Publication year: 2010 Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11, z. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer jako polityk /
author Gilley, Jerry W.

Publication year: 2013 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: