Marketing w procesie zarządzania strategicznego : (w odniesieniu do instytucji finansowych) /  
author Medved, Josef.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewaluacja bieżąca programu operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" : raport końcowy przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w imieniu Konsorcjum CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)-KDU (Kompania Dobrych Usług) / 
author Jaszczołt, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [III] Series: Ewaluacja bieżąca programu operacyjnego " Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania
author Tobolska, Anna

Series: Ekonomista nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Role of Public Consultations in Strategic Public
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość bez tajemnic
author Klimek, Jan

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategic Management Concepts and Applications 
author Certo, Samuel C.

Publication year: 1988 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania firm Modele, metody, praktyka 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1030 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie organizacjami, wiedza,
author Galata, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przez strategię i finanse
red. Szplita, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem /
autor Stachowska, Sylwia.

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa /
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna a proces zarządzania
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym /
author Masztalerz, Marek.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Foresight w zarządzaniu strategicznym
author Borodako, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian / 
red. naukowy Maśloch, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Zarządzanie w XXI wieku Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hoshin kanri japońska metoda strategicznego zarządzania jakością 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Księga kejsów biznesowych projekt "Tessa" 
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Czermiński, Jerzy.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się Prace Naukowe AE Katowice 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Argumenta oeconomica Cracoviensia No 2
 

Publication year: 2003 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty określania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne przeszkody wdrażania strategii zarządzania w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarki /
author Łukasiewicz, Maria.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przez strategię i finanse
red. Szplit, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w jednostkach służby zdrowia /
author Borowski, Wiesław.

Series: Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu Zeszyty Naukowe [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego] z. 18 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania
author Woźniak, Krzysztof

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing i jakość usług bibliotek akademickich Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych 
red. Kubów, Stefan

Publication year: 2002 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego
author Olszewska, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki
author Ignatiuk, Stefan

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstw Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania /
red. naukowy Dobrodziej, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody TQM w zarządzaniu firmą praktyczne przykłady zastosowań 
author Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zmianą od strategii do działania 
author Kurtyka, Michał

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: