Ewolucja strategicznego zarządzania zasobami
author Strużyna, Janusz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Rokita, Jerzy.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do zarządzania strategicznego najważniejsze teorie, pojęcia, postaci 
author Sutherland, Jonathan

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kluczowe kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem /
author Roszyk-Kowalska, Gabriela.

Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zainwestowany w strategicznym zarządzaniu koszt oraz sposób pozyskania 
author Maćkowiak, Ewa.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej Studia i Materiały Master of Business Administration 
red. naukowy Orłowska, Renata

Publication year: 2003 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody 
red. Krupski, Rafał

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna ocena polskiej transformacji systemowej materiały pomocnicze do wykładu autorskiego 
author Kiełczewski, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1092 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania
author Machaczka, Józef

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich 
author Graczyk, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klucz do zarządzania strategicznego najważniejsze teorie, pojęcia, postaci 
author Sutherland, Jonathan

Publication year: 2007 Call number: [0/9(03)/65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategic Management
author Dess, Gregory G.

Publication year: 1993 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom zastosowania zarządzania strategicznego w
author Łobejko, Stanisław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hermeneutyka przedsiębiorczości
author Klimek, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w organizacjach nan-profit
author Domański, Jarosław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w
author Gawroński, Henryk

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo doskonałe
author Palmer, Russell E.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czas na administrację 2.0
author Rybiński, Krzysztof

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość : środowisko biznesowe, zmiany struktur własnościowych w okresie transfromacji ekonomicznej.      
author Kassay, Štefan.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym /
author Kochalski, Cezary.

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu
author Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania
red. Kożuch, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie w działalności przedsiębiorstwa
author Łuczak, Maciej.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Drążek, Zygmunt

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania
author Dąbrowski, Jan

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sztuka osiągania zysku
author Slywotzky, Adrian J.

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna rachunkowość zarządcza
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
author Kamasa, Dariusz

Series: Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingowe a zarządzanie strategiczne : analiza porównawcza. 
author Grzybowski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 4 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: