Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu
red. Weiss, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem /
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od podstaw zarządzania do zarządzania strategicznego
author Borowski, Piotr F.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami
red. Peszko, Adam

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja strategicznego zarządzania zasobami
author Strużyna, Janusz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hermeneutyka przedsiębiorczości
author Klimek, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania firm Modele, metody, praktyka 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian / 
red. naukowy Maśloch, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Zarządzanie w XXI wieku Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
red. Golnau, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie 1 Wybrane problemy zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 998 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Series: Zarządzanie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ABC zarządzania /
author Kołodziejczyk-Olczak, Izabela.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Business process outsorcing : process, strategies, and contracts 
author Halvey, John K.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Information systems for planning and decision making : the strategic and operational management of human resources, finance, manufacturing and marketing through information 
author Kallman, Ernest A.

Publication year: 1984 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko : procesy : systemy : zasoby 
author Kardas, Jarosław S.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka 
author Smith, N. Craig

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą : Biblioteka Nowoczesnego Menedżera 
author Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2010 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie : organizowanie : zarządzanie : zarys prakseologii 
author Tyrała, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem
author Strużycki, Marian

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą 
author Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2000 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The retailing book : principles and applications 
author Freathy, Paul

Publication year: 2003 Call number: [A/11.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników : systemy-techniki-praktyka 
author Gick, Alan

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: