Strategiczne zarządzanie projektami /
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe myślenie strategiczne czyste i proste 
author Robert, Michel

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategią firmy
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model zrównoważonego biznesu w strategii wzrostu
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne wdrażanie strategii
author Morgan, Mark

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

O strategii 10 idei HBR Harvard Business Review 
red. prowadzący Kubisiak, Paweł

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwo na progu XXI wieku 
red. Olszewska, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
author Karpacz, Jarosław

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Okazje w zarzadzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
author Krupski, Rafał

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 124 
red. naukowy Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Informacja zarządcza w procesie formułowania i
red. Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : planowanie i kontrola /  
author Gołębiowski, Tomasz.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach
author Filipczuk, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hermeneutyka przedsiębiorczości
author Klimek, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość : środowisko biznesowe, zmiany struktur własnościowych w okresie transfromacji ekonomicznej.      
author Kassay, Štefan.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie w działalności przedsiębiorstwa
author Łuczak, Maciej.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sztuka osiągania zysku
author Slywotzky, Adrian J.

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość bez tajemnic
author Klimek, Jan

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą od strategii do działania 
author Kurtyka, Michał

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie projektami
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja Tableau de Bord i Balanced Scorecard
author Kuchta, Dorota

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Synteza strategii tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie 
author Wit, Bob de

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie na trudne czasy
author Forsyth, Patrick

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nawigacja strategiczna komputerowe wspomaganie analizy strategicznej 
author Rybicki, Jacek M.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: