Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa era innowacji
author Prahalad, C. K.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie dynamiczne nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem 
author Platonoff, Alberto Lozano

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hermeneutyka przedsiębiorczości
author Klimek, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania organizacjami /
red. naukowa Sokołowski, Jarosław.

Publication year: 2010 Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11, z. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak, - Far Artur

Publication year: 2000 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technological know-how, organizational capabilities, and strategic management : business strategy and enterprise development in competitive environments 
author Teece, David J.

Publication year: 2008 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(263)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową / 
author Anthony, Scott D.

Publication year: 2014 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 922 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność współczesnych organizacji : koncepcje i modele. 
Red. naukowa Bieniok, Henryk.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań.  
Red. nauk. Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : wiodące orientacje /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 340 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań.  
Red. nauk. Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna : aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej /  
 

Publication year: 2014 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 367 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja w kształtowaniu procesu innowacji produktu /
author Bartkowiak, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 3-2017 T1/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 3-2017 T2/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy sieciowej współpracy przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce /
author Kulesza, Michalina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Strategie przedsiębiorstw w sieci nr 19 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego /
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: