Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola kosztów element zarządzania strategicznego 
author Doyle, David P.

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa era innowacji
author Prahalad, C. K.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu
red. Weiss, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw
red. naukowa Łobejko, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe myślenie strategiczne czyste i proste 
author Robert, Michel

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa : Monografie i Opracowania 556 /  
author Sopińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą
author Zemke, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola jako funkcja zarządzania
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategią firmy
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura zarządzanie, animacja, marketing 
author Dragićević-Šešić, Milena

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem /
author Platonoff, Alberto Lozano.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych zarządzanie w prawdziwym świecie 
author Barney, Jay B.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci w zarządzaniu strategicznym
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategic Management and Business Policy Entering 21st Century Global Society 
author Wheelen, Thomas L.

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne problemy teorii i dylematy praktyki 
author Chwistecka-Dudek, Halina

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne wdrażanie strategii
author Morgan, Mark

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

O strategii 10 idei HBR Harvard Business Review 
red. prowadzący Kubisiak, Paweł

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody organizacji i zarządzania
red. Czekaj, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwo na progu XXI wieku 
red. Olszewska, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie dynamiczne nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem 
author Platonoff, Alberto Lozano

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
author Karpacz, Jarosław

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: