Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym
author Kufel, Jan

Publication year: 2002 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej /
author Drywa, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [336.2] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich : luty 1999 r. 
author Radzikowska, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
author Rogowski, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym w świetle orzecznictwa sądowego : z komentarzem i wzorami pism 
author Piecko-Mazurek, Aleksandra

Publication year: 2002 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy 
author Monkiewicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vat w gminach 2011 : rewolucyjne zmiany 
author Rogala, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vat w gminach 2013
author Rogala, Elżbieta

Publication year: 2013 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe : świadczenia ubezpieczeniowe i cywilne 
author Jachimowicz, Marcin

Publication year: 2013 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR /
author Wesołowski, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [341] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek /
author Ambrożuk, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [347] Series: Monografie, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doradztwo odszkodowawcze w Polsce : potrzeba regulacji prawnej / 
author Kowalewski E.(red.)

Publication year: 2015 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkody komunikacyjne : dochodzenie roszczeń / 
author Roguska-Kikoła, Agnieszka.

Publication year: 2015 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej /
author Wałachowska, Monika.

Publication year: 2014 Call number: [347] Series: Monografie. Prawo Cywilne. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne /
author Kmiecik, Zbigniew R.

Publication year: 2017 Call number: [35] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu /
author Ciemiński, Marcin.

Publication year: 2015 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki /
author Pawłowski, Sławomir.

Publication year: 2018 Call number: [347] Series: Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 214 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne /
author Kmiecik, Zbigniew R.

Publication year: 2019 Call number: [35] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz. Art. 353-626 /  
 

Publication year: 2019 Call number: [347] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: