Świat, Europa, Dolny Śląsk : wyzwania milenijne : materiały z międzynarodowej konferencji Wrocław, 28 - 30 listopada 2000 roku 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy w Polsce
author Al-Kaber, Munir.

Publication year: 2003 Call number: [08.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a transformacja sektora finansowego w Polsce
author Dąbrowska, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej : Studia Ekonomiczne : nr 11 
 

Publication year: 2000 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata 
author Karaszewski, Włodzimierz

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski 
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja sektora usług w Polsce
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce : uwarunkowania napływu i działalności 
author Szymaniak, Adam

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania 
author Sadowski, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans płatniczy Polski : wyzwania i zagrożenia 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 /  
Red. na Rymarczyk Jan.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze-wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności /
Red. naukowy Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 170 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe 21 wieku : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(43) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / 
author Tobolska, Anna.

Series: Ekonomista nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna nr 348 /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 348 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu /
 

Publication year: 2015 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań / 
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Publication year: 2015 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty efektywno sci i polityki personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej : studium porównawcze /  
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie "czempiony" : charakterystyka i analiza zbioru największych polskich przedsiębiorstw po 20 latach transformacji /  
author Bałtowski, Maciej.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce /
author Kurkliński, Lech.

Publication year: 2016 Series: Zarządzanie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym : skutki dwudziestoletniej transformacji /  
author Szelągowska, Anna.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty akceptacji społecznej zagranicznego biznesu w Polsce na przykładzie sektora usług komunalnych /
author Czuba, Michał.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji : rola czynników zewnętrznych w rozwoju gospodarki, teoria i praktyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dynamizm gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej / 
author Domżalski, Sebastian.

Publication year: 2011 Call number: [339.7] Series: Problemy Gospodarki Światowej 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Attracting Foreign Capital to Ukraine's Banking Sector : Present Situation and Future Prospects /  
author Cherkashina, Kateryna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(55) 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [18.0] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 4 (55) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powiązania gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym i przedsiębiorstwami lokalnymi w Polsce /
author Różański, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolny handel i szybki rozwój : współczesne priorytety w gospodarce światowej / 
 

Publication year: 2016 Call number: [339.9] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 448. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 /
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński nr 47/3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : ograniczanie kosztów /  
author Zimny, Zbigniew.

Publication year: 2018 Call number: [339.7] Series: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: