Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polska na tle świata 
author Karaszewski, Włodzimierz

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce Warunki działania 
red. Sadowski, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych
author Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny wyzwania i szanse
red. naukowy Michałków, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i śred referaty autorskie na Konferencję Naukową 
 

Publication year: 2001 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne w Polsce
red. naukowa Durka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-wschodniej : konceentracja kapitału zagranicznego w Polsce : Monografie i opracowania 519 /  
author Pakulska, Teresa.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany dynamiki i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Huterska, Agnieszka.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania międzykulturowego w
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie
author Michałków, Ireneusz

Publication year: 2003 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodziny i kłopoty "tygrysa celtyckiego" problemy wzrostu gospodarczego opartego na kapitale 
author Molendowski, Edward

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce
author Kozłowska, Magdalena.

Publication year: 1999 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności : na przykładzie gospodarki Polski 
author Kuzel, Marcin

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne : jak wejść na polski rynek z obcym kapitałem? 
author Stawicka, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja sektora usług w Polsce
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce : uwarunkowania napływu i działalności 
author Szymaniak, Adam

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania 
author Sadowski, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans płatniczy Polski : wyzwania i zagrożenia 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie : T. 1 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / 
author Tobolska, Anna.

Series: Ekonomista nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu /
 

Publication year: 2015 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji : rola czynników zewnętrznych w rozwoju gospodarki, teoria i praktyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dynamizm gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej / 
author Domżalski, Sebastian.

Publication year: 2011 Call number: [339.7] Series: Problemy Gospodarki Światowej 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : ograniczanie kosztów /  
author Zimny, Zbigniew.

Publication year: 2018 Call number: [339.7] Series: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy : Międzynarodowe stosunki gospodarcze /  
 

Publication year: 2017 Call number: [339.9] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 498 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce w okresie 1994-2017 /
author Jaworek, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: