Formy prawne inwestowania kapitału zagranicznego w Polsce w okresie transformacji gospodarczej /
author Rosołek, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] nr 1(1) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki dominującej roli kapitału zagranicznego w polskich bankach
author Janowicz, Andrzej

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy wokół kapitału zagranicznego w Polsce
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (32) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod wpływem wejścia kapitału zagranicznego /
author Czerwieniec, Eugeniusz.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach z
author Szybisty, Agnieszka

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unormowania prawne inwestowania kapitału
author Więcek, Piotr

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w polskim systemie
author Sieradzka, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce
author Papliński, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na konkurencyjność
author Rosołek, Dorota.

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(2) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat inwestycyjny w Indiach
author Wancio, Agata

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane
author Jurkowska, Aleksandra

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego do
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (24) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w kształtowaniu
author Drążkiewicz, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (32) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział kapitału zagranicznego w grupie
author Pyrża, Grzegorz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego /
author Kozłowska, Anna.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Napływ zagranicznego kapitału do Polski : uwarunkowania i rola w gospodarce /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym /
author Przychocka, Iwona.

Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział kapitału zagranicznego w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw /
author Czerwieniec, Eugeniusz.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor
author Sablik, Stanisław.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura zaangażowania kapitałów zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeniowym w latach 1995-1998 /
author Żetecka, Katarzyna.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 276 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i
red. Kubica, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (25) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany dynamiki i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Huterska, Agnieszka.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania międzykulturowego w
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe a kapitał zagraniczny w Polsce /
author Stawicka, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisja obligacji jako alternatywne źródło pozyskania kapitału na rynkach zagranicznych /
author Waczków, Cezary.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja polskiej gospodarki a problem wykorzystania kapitału zagranicznego /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w
author Rozkwitalska, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodziny i kłopoty "tygrysa celtyckiego" problemy wzrostu gospodarczego opartego na kapitale 
author Molendowski, Edward

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kapitału zagranicznego dla wzrostu i rozwoju gospodarczego : wnioski dla Polski /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / 
author Tobolska, Anna.

Series: Ekonomista nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty efektywno sci i polityki personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej : studium porównawcze /  
author Łobos, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie "czempiony" : charakterystyka i analiza zbioru największych polskich przedsiębiorstw po 20 latach transformacji /  
author Bałtowski, Maciej.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym : skutki dwudziestoletniej transformacji /  
author Szelągowska, Anna.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty akceptacji społecznej zagranicznego biznesu w Polsce na przykładzie sektora usług komunalnych /
author Czuba, Michał.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Attracting Foreign Capital to Ukraine's Banking Sector : Present Situation and Future Prospects /  
author Cherkashina, Kateryna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym i przedsiębiorstwami lokalnymi w Polsce /
author Różański, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce /
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: