Formy prawne inwestowania kapitału zagranicznego w Polsce w okresie transformacji gospodarczej /
author Rosołek, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] nr 1(1) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki dominującej roli kapitału zagranicznego w polskich bankach
author Janowicz, Andrzej

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni
author Dziemianowicz, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy wokół kapitału zagranicznego w Polsce
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (32) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod wpływem wejścia kapitału zagranicznego /
author Czerwieniec, Eugeniusz.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich : Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowosci / 
Red. nauk. Węcławski, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego Monografie: Prace Doktorskie AE Kraków Nr 5 
author Jurkowska, Aleksandra

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach z
author Szybisty, Agnieszka

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unormowania prawne inwestowania kapitału
author Więcek, Piotr

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka państwa
red. Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w polskim systemie
author Sieradzka, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce
author Papliński, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polska na tle świata 
author Karaszewski, Włodzimierz

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał zagraniczny w Polsce Warunki działania 
red. Sadowski, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych
author Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na konkurencyjność
author Rosołek, Dorota.

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(2) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat inwestycyjny w Indiach
author Wancio, Agata

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny wyzwania i szanse
red. naukowy Michałków, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane
author Jurkowska, Aleksandra

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i śred referaty autorskie na Konferencję Naukową 
 

Publication year: 2001 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a transformacja sektora
author Dąbrowska, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne w Polsce
red. naukowa Durka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego do
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (24) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w kształtowaniu
author Drążkiewicz, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (32) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział kapitału zagranicznego w grupie
author Pyrża, Grzegorz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego /
author Kozłowska, Anna.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Napływ zagranicznego kapitału do Polski : uwarunkowania i rola w gospodarce /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym /
author Przychocka, Iwona.

Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-wschodniej : konceentracja kapitału zagranicznego w Polsce : Monografie i opracowania 519 /  
author Pakulska, Teresa.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział kapitału zagranicznego w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw /
author Czerwieniec, Eugeniusz.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor
author Sablik, Stanisław.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Bernaś, Bogumił

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura zaangażowania kapitałów zagranicznych w polskim sektorze ubezpieczeniowym w latach 1995-1998 /
author Żetecka, Katarzyna.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 276 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i
red. Kubica, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (25) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: