Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Ubezpieczenia / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian / 
red. naukowy Maśloch, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Zarządzanie w XXI wieku Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych /
author Steinerowska-Streb, Izabella

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych /
author Jeżak, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse małych i średnich firm : innowacje, decyzje, procesy / 
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu. Zbiór publikacji / 
Red. Nowak, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych z branży usług hotelarskich /
author Koszczyńska, Izabela

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych /
author Steinerowska-Streb, Izabella.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia /
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: 2017, vol. 5, no. 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 76(5) / 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T.76 nr 5 / 2017 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no.11 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 5, no 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firmy rodzinne : ludzie-relacje-wartości / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polskie firmy rodzinne /
author Zasiadczyk, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych /
author Winnicka-Popczyk, Alicja

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: