Zachowania organizacyjne : aspekt międzykulturowy 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności
author Zbierowski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne : teoria i przykłady 
author Kmiotek, Krystyna

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania : wybrane zagadnienia 
author Gros, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje 
author Gitling, Maciej

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Procesowe zarządzanie organizacją : Projektowanie i konfiguracja 
author Grajewski, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce
author Leśniewski, Michał Adam

Publication year: 2013 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik praktycznego zarządzania
author Rozkwitalska, Małgorzata

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 19/2013 / 
author Rozkwitalska, Małgorzata.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Socjologia administracji : zarys wykładu 
author Pilipiec, Sławomir

Publication year: 2013 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników : diagnozowanie sytuacji pracy 
author Bieńkowska, Jolanta

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

CSR : doskonalenie relacji społecznych w firmie 
author Rudnicka, Agata

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacyjna : efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie : organizowanie : zarządzanie : zarys prakseologii 
author Tyrała, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana
author Cameron, Kim S.

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami
author Wajda, Augustyn

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współpraca z cudzoziemcami w firmie
author Murdoch, Anna

Publication year: 1999 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma to Ja, firma to My : poradnik kultury organizacyjnej firmy 
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
author Wiernek, Bogusław

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Postmodernizm w zarządzaniu
author Kostera, Monika.

Publication year: 1996 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia 
author Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wstęp do organizacji i zarządzania
author Kożuch, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku : od teorii do praktyki : tom I 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Język konfliktu : kultura komunikacji społecznej w organizacji 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2005 Call number: [01.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Startegie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
author Gorynia, Marian

Publication year: 2005 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych : studium kształtowania się postaw i zachowań menedźerów w procesach restrukturyzacyjnych 
author Stachowicz, Jan.

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencyjne 
author Kozioł, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie zespołem pracowniczym
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Effective managment
author Williams, Chuck

Publication year: 2006 Call number: [A/10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów
author Sitko-Lutek, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie personelem
author Kostera, Monika.

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Defraudacja i korupcja : zapobieganie i wykrywanie / Spacer po linie opowieść o defraudacji i korupcji 
author Iyer, Nigel

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Call centers organizacje-maszyny naszych czasów /
author Brożyńska, Agnieszka.

Series: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (90) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Human Resource Development, Sects and Culture : Teoretical Basis for a Comparative Study / 
author Tome, Eduardo.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6 (95) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HRD's Role in Cross-Border Acquisitions : U.S. and Indian Organizational cultures and Their Impact on Acculturation / 
author Hurst, Robin R.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6 (95) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan badań nad kulturą organizacji uczacej się /
author Jamrozy, Krzysztof.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (157) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności - teoria i praktyka : monografia / 
red. naukowy Strzelecka, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: