Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / 
author Boski, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak z menedżera stać się przywódcą? : poradnik dla menedżerów i coachów / 
author Małota, Wioletta.

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna /
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym : analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect / 
author Popczyk, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rzemieślnicy i biznesmeni : właściciele małych i średnich przedsiebiorstw prywatnych / 
Red. Gardawski, Juliusz.

Publication year: 2013 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes nowych możliwości : czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / 
author Kozielski, Robert.

Publication year: 2013 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką /
author Kupczak, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją /  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 19 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura górnicza jako szczególny rodzaj kultury organizacyjnej /
s. 59-68 Gwiazda, Aleksander.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (153) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemiologii nauk o zarządzaniu : perspektywa nurtu krytycznego / 
author Zawadzki, Michał.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (155) /2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka Country Cluster według wymiarów Kultury Globe /
author Komor, Marcin.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (155) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 1 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie dopasowania dla sprawnego funkcjonowania organizacji /
author Gadomska-Lila, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (156) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projakościowa typologia kultur organizacyjnych /
author Wolniak, Radosław.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa
author Zielak, Piotr.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nre 5 (88) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Culture Failure Mode Effect Analysis : Resistance to Change in Contemporary HRM / 
author Oborka, Edyta.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5 (88) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją /  
red. naukowa Rozkwitalska, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyróżniki kultury organizacyjnej przedsiębiorstw eksportowych z województwa lubelskiego /
author Gorbaniuk, Oleg.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie personelem
author Kostera, Monika.

Publication year: 1999 Call number: [10.C] [Depozyt] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna : efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacje bez wodzów : od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania człowieka w organizacji
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje
author Hofstede, Geert

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu 
author Hofstede, Geert

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Introducting to management
author Pettinger, Richard

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Entrepreneurship and small business
author Burns, Paul

Publication year: 2007 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : nr 8 rok 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Zając, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedza w przedsiębiorstwie
author Glińska-Neweś, Aldona.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne : aspekt międzykulturowy 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością w usługach publicznych
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza 
author Marek, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście 
author Jashapara, Ashok

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje, przejęcia : Wybrane aspekty integracji 
author Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: