Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku / pod red. Barbary Olszewskiej. 
red. Olszewska, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odrabianie zaległości zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niematerialna wartość firmy ukryte źródła przewagi
author Law, Jonathan

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja bez wodzów Od przywództwa 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru
author Leary-Joyce, Judith

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie komunikacją w organizacjach
author Winkler, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyzwoitość w zarządzaniu : Jak małe gesty budują wielkie firmy /  
autor Harrison, Steve.

Publication year: 2008 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje zarządzania
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy /
 

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu podręcznik akademicki 
red. naukowa Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia kulturowe w ekonomii
author Kostro, Krzysztof

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami : kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / 
 

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami : organizacja jako proces / 
red. Konecki, Krzysztof T.

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
Autor Zając, Czesław.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (10); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy /
red. naukowa Wyka, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w Polsce : organizacja, kultura, osobowość, język /  
author Kabalski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Zając, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie /  
author Turek, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania innowacyjne w pracy : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne /  
author Wojtczuk-Turek, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania / 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project Management w czasach kryzysu /
 

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce /  
autor Srokowski, Łukasz.

Publication year: 2011 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania / 
red. naukowa Dworak, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [378] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 14 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / 
red. naukowa Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 12 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady /  
author Steinmann, Horst.

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Socjologia administracji : zarys wykładu / 
author Pilipiec, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Call number: [X] [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ABC zarządzania /
author Kołodziejczyk-Olczak, Izabela.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ewolucja zarządzania organizacjami na przelomie wieków : praca zbiorowa /  
red. Król, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady /  
author Steinmann, Horst.

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw turystycznych /
author Walkowiak, Jerzy.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji / 
red. naukowy Skalik, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 272 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych /
author Siemiński, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
red. naukowy. Skalik, Jan.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta, kultury, organizacje : zapiski z podróży /  
author Sikorski, Czesław.

Publication year: 2005 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka międzynarodowa : elementy wpływające na zmiany kultury organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw turystycznych / 
author Tauber, Roman Dawid.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy /
red. naukowa Wyka, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy /  
red. naukowa Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 44/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: