Stworzeni, aby służyć jak wpływać na wyniki firmy, pamiętając o potrzebach 
author Sanders, Dan J.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje proste idee, zasady, narzędzia 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w
red. Skibińska, Wioletta

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny /
author Wudarzewski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach wybrane zagadnienia 
author Kantyka, Sławomir.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie japońskie ciągłość i zmiana 
red. naukowa Aluchna, Maria.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Po drugie klient zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy 
author Rosenbluth, Hal F.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Rozwój i zmiany w małych i średnich Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego.
 

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie wielonarodowym /
author Cenker, Agnieszka.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces negocjacji w sprawie pracy aspekty psychologiczne i organizacyjne 
author Kowalczyk, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje międzykulturowe jako element kultury dylematy teorii i praktyki 
author Gajek, Katarzyna

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawisko wyuczonej nieudolności zachowań we współczesnych organizacjach /
author Majecka, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących /  
autor Cameron, Kim S.

Publication year: 2003 Call number: [008] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie marketingiem w organizacjach
red. Chodyński, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja 
author Stocki, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba
author Mikuła, Bogusz

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego / 
author Chojnacki, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kadrami : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / 
red. Listwan, Tadeusz

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako dominanta zmian kultury organizacyjnej /
author Adamczewski, Piotr.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kultury organizacyjnej w procesie tworzenia kapitału społecznego organizacji /
author Ostaszewska, Anetta.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii
red. naukowa Janasz, Władysław.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura
author Hopej-Kamińska, Magdalena

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania sukcesu organizacji
author Winch, Sławomir

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet czy przedsiębiorstwo - dylemat kultury
author Jeran, Agnieszka

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki górą! : tworzenie kultury pozwalającej prześcignąć konkurencję /  
autor Pennington, Randy G.

Publication year: 2009 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Synergia w relacjach interpersonalnych i w wybrane zagadnienia z psychologii kierowania 
red. Uchnast, Zenon

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo plemienne tworzenie dobrze prosperujących firm poprzez 
author Logan, Dave

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura Toyoty serce i dusza filozofii Toyoty 
author Liker, Jeffrey K.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji metodyka, narzędzia, ocena Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Pisz, Zdzisław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego
red. naukowa Gąsowska, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywacja czynnikiem kultury organizacyjnej
author Szostak, Jacek

Series: Skuteczne zarządzanie warunkiem rozwoju Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z zarządzania międzykulturowego Studia i Monografie nr 17 
red. naukowy Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: