Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie wybrane zagadnienia 
red. Haber, Lesław H.

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga innowacji
author Lachowski, Sławomir

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu
author Januszek, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją Zarządzanie nie musi być 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1092 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie od podstaw podręcznik akademicki 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji inteligentnej
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hermeneutyka przedsiębiorczości
author Klimek, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej
author Jończyk, Joanna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - próba ujęcia
author Leja, Krzysztof

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo doskonałe
author Palmer, Russell E.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Społeczno-ekonomiczne środowisko pracy jako czynniki
author Smolik, Judyta

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii
author Krzyworzeka, Paweł

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krytyczna wizja kultury organizacyjnej
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza klimatu organizacyjnego na przykładzie Zakładów Elektroniki Motoryzacyjnej Z.E.M. Duszniki Sp. z o.o. /
author Wudarzewski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie kompetencjami tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy 
author Wieczorek, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne aspekt międzykulturowy 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w firmie a kultura organizacyjna
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej /
author Stańda, Andrzej.

Series: Współczesne tendencje w zarządzaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 33 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 2 
red. Janowska, Zdzisława

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Defraudacja i korupcja zapobieganie i wykrywanie Spacer po linie opowieść o defraudacji i korupcji 
author Iyer, Nigel

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

International Business : Strategy, Mangement, and the New Realities /  
author Cavusgil, Tamer S.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie
author Eaton, David

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
author Zgrzywa-Ziemak, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa
red. Dacko-Pikiewicz, Zdzisława

Publication year: 2005 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerski HR nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia 
author Buchen, Irving H.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 6 (107) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 4 Zarządzanie w teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura narodowa i kultura organizacyjna : komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym / 
author Wardzała-Kordyś, Joanna.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
red. naukowa Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna : efektywne wykorzystanie możliwości swoich pracowników /  
Autor Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: