Cechy kulturowe MŚP i ich główne determinanty /
author Mróz, Joanna.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojalności pracowniczej /
author Piórkowska-Wojciechowska, Katarzyna.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownik w organizacji
author Sysko-Romańczuk, Sylwia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna i etos pracy
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia aktywnego kształtowania kultury organizacji /
author Rutka, Ryszard.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory kulturowe w organizacji
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia szkoleniowa elementem kultury organizacyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach /
author Kochmańska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą /
author Winch, Sławomir

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w kulturach wysokiego i niskiego
author Hensel, Przemysław

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw
author Śmigielska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technika OCE II jako narzędzie oceny klimatu organizacyjnego w świetle badań w firmach polskich /
author Wudarzewski, Grzegorz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
author Gableta, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zróżnicowaniem kulturowym
author Mazur, Barbara

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie
author Stańczyk, Leszek

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR a kultura organizacyjna
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost efektywności expatów
author Szwiec, Paweł

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (70) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak Toyota radzi sobie ze światowym kryzysem
author Mularczyk, Robert

Series: Harvard Business Review Polska nr 7/8 (77/78) - lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu
author Urban, Wiesław

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjowanie i tożsamość jako wymiary typologii
author Winch, Sławomir

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania przywództwa w wyniki badań 
author Winch, Sławomir

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału społecznego jako czynnik
author Bylok, Felicjan

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różne ujęcia i propozycje terminologiczne kultury organizacyjnej /
author Marszałek, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 8 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gdy partner w zespole sabotuje twoją pracę
author Heidtman, Joanna

Series: Harvard Business Review Polska nr 3 (73) - marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologie emic i etic w badaniach kultury w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wielokulturowości w korporacjach
author Przytuła, Sylwia.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo kierownicze w wymiarze kultury organizacyjnej /
author Stańda, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w warunkach zarządzania kryzysowego /
author Stańda, Andrzej.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie jako motyw konfrontacji kultur organizacyjnych firm inwestycyjnych /
author Miklaszewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe aspekty zarządzania talentami
author Tabor, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kultury organizacyjnej w procesie
author Sośnicka, Anna

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie
author Barwacz, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pochwała "donosicieli" w przedsiębiorstwach
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Antropologia peryferyjnego rynku pracy rola kultury w wyjaśnianiu procesu zatrudniania 
author Sławecki, Bartosz

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji inteligentnej
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej
author Jończyk, Joanna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - próba ujęcia
author Leja, Krzysztof

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne środowisko pracy jako czynniki
author Smolik, Judyta

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii
author Krzyworzeka, Paweł

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: