Zarządzanie personelem
author Kostera, Monika.

Publication year: 1999 Call number: [10.C] [Depozyt] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna : efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacje bez wodzów : od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania człowieka w organizacji
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje
author Hofstede, Geert

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu 
author Hofstede, Geert

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Introducting to management
author Pettinger, Richard

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Entrepreneurship and small business
author Burns, Paul

Publication year: 2007 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : nr 8 rok 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Zając, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (6); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedza w przedsiębiorstwie
author Glińska-Neweś, Aldona.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne : aspekt międzykulturowy 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w usługach publicznych
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza 
author Marek, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście 
author Jashapara, Ashok

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje, przejęcia : Wybrane aspekty integracji 
author Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business administration in Central Europe : Challenges, problems and opportunities 
author Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2006 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
author Winkler, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma zrównoważonego rozwoju : Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych 
author Laszlo, Chris

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje zarządzania
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą
author Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura 
author Winch, Anna

Publication year: 2005 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie kultury organizacyjnej : filozofia, strategie, metody 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2009 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CEO : dyrektor do spraw zaangażowania 
author Smythe, John

Publication year: 2009 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : Koncepcje, trendy, problemy 
 

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Implementing organizational change : theory and practice 
author Spector, Bert

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki 
author Moroń, Dorota

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania
author Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o zarządzaniu
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia, technika, zarządzanie : X sympozjum wydziału zarządzania i modelowania komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej 
author Kotowska-Jelonek, Marianna

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Auxilium Sociale Novum : 1-2/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne problemy zarządzania organizacjami : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XI : zeszyt 5 
author Sokołowski, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania 
author Grudzewski, Wiesław Maria

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce
author Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: