Międzynarodowe stosunki finansowe
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do finansów i bankowości
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Architektura systemu finansowego gospodarki
author Górski, Marian

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial markets and institustions
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2006 Call number: [A/07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rozliczenia międzynarodowe /
author Kosztowniak, Aneta

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. /
Red. Sobolewski Paweł.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Percepcja działalnośći organizacji non-profit a religijność otoczenia : rekomendacje dla komunikacji / 
author Hernik, Joanna.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polish Financial System in the Age of Financialization /
author Janc, Alfred.

Publication year: 2015 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji /
Autor Caputa, Wiesława.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banking and Financial Institutions : a Guide for Directors, Investors, and Counterparties / 
author Gup, Benton E.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spoleczna odpowiedzialność islamskich i konwencjonalnych instytucji finansowych : ujęcie porównawcze / 
author Boczarski, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 57, nr 6, 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych /
author Matkowska, Marzena

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potrzeby finansowania zewnętrznego a wrażliwość na zmianę nastrojów rynkowych z perspektywy wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej /
author Sobański, Konrad.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie transferów pieniężnych od emigrantów w obliczu wzrostu dynamiki międzynarodowych przepływów ludności /
author Stadnik, Aleksandra.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : stan obecny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju / 
author Majczak, Michał

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (70) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko instytucji finansowych : współczesne trendy i wyzwania / 
author Czerwińska, Teresa.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych /
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 298 : Współczesne finanse 2016 (7) /  
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 298 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych /
author Hull, John C.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo podatkowe przedsiębiorców /
 

Publication year: 2017 Call number: [336.2] [Podręcznik] Series: Zagadnienia prawne Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / 
 

Publication year: 2017 Call number: [336.71] Series: Platinium Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zrozumieć rynki finansowe /
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2017 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / 
 

Publication year: 2017 Series: CeDeWu Platinium Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Actions of financial institutions in Poland in the context of socially responsible management of human resources /
author Kłobukowska, Justyna.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(4) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich : źródła zagrożeń dla instytucji finansowych /  
author Raszewski, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia nr 18 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Współczesne Finanse 2015 (3) / 
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 246/2015 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych /
 

Publication year: 2016 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć rynki finansowe /
Autor Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2017 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula : nr 55(4) 2017 : Zasady good governance : Ekonomia XIV / 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 55(4) 2017 lipiec-sierpień Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej - zakres zastosowania i skutki dla sektora finansów publicznych w Polsce /
author Ofiarski, Zbigniew.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modern Financial Markets and Institutions : A Practical Perspective 
author Arnold, Glen

Publication year: 2012 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / 
 

Publication year: 2017 Call number: [IX] Series: Platinium Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy : przewodnik do ćwiczeń / 
author Nawrocki, Tomasz.

Publication year: 2019 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu : jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych / 
 

Publication year: 2020 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prewencja antyterrorystyczna państwa demokratycznego /
Autor Cupryjak, Marek.

Publication year: 2019 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : Perspektywa globalna i krajowa / 
autor Bednarska-Olejniczak, Dorota.

Publication year: 2019 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: