Międzynarodowe instytucje finansowe : geneza. 
author Appelt, Katarzyna.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeby finansowania zewnętrznego a wrażliwość na zmianę nastrojów rynkowych z perspektywy wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej /
author Sobański, Konrad.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie transferów pieniężnych od emigrantów w obliczu wzrostu dynamiki międzynarodowych przepływów ludności /
author Stadnik, Aleksandra.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: