Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych : przewodnik po ekonomii : materiały dydaktyczne+ćwiczenia 
 

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość nie tylko dla księgowych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

MSR 1 : Prezentacja sprawozdań finansowych 
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
author Duraj, Jan

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2010 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdań finansowych
author Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [14.A] Available: (5); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa Rachunkowość Porównawcza - Polska i Włochy : Studia i Monografie nr 5 
author Galassi, Giuseppe

Publication year: 2001 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
author Pomykalska, Bożyna

Publication year: 2007 Call number: [14.A] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans : prezentacja pozycji bilansowych : wycena składników aktywów i pasywów : ujęcie bilansowe i podatkowe : przykłady liczbowe 
author Dreliszak, Ewa

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Praktyczne zarządzanie finansami firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza sprawozdań finansowych
author Gołaszewski, Przemysław

Publication year: 2001 Call number: [14.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : Podstawowe założenia i zasady : Vademecum rachunkowości 
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych : bilans : rachunek zysków i strat : zestawienie zmian w funduszu jednostki : stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r. 
author Rup, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych
author Bień, Witold.

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości finansowej
author Nastaj, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości finansowej : Zbiór zadań 
author Myjkowska, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes plan
author Filar, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans 2005
author Fołta, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne podstawy rachunkowości : Zbiór zadań 
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2004 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
author Skowronek-Mielczarek, Anna

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

ABC Rachunkowości dla menedżera : jak czytać i interpretować sprawozdanie finansowe? : jak zrozumieć znowelizowaną ustawę o rachunkowości? 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy rachunkowości finansowej
author Kata, Ryszard.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: