Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1174 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1085 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1174 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse z arkuszem kalkulacyjnym /
author Cegłowski, Bartłomiej.

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /  
Red. Walińska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Series: Meritum Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym /
author Szewieczek, Aleksandra.

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
author Czaja-Cieszyńska, Hanna

Publication year: 2012 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamknięcie ksiąg na koniec roku : w sektorze budżetowym i gospodarce pozabudżetowej / 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe /
author Świderska, Gertruda Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : praca zbiorowa /  
red. Buk, Halina.

Publication year: 2009 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa : zbiór zadań /  
 

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości /
author Borowska, Grażyna.

Publication year: 2006 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : kurs podstawowy / 
author Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów
red. naukowy Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 862 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami /
red. naukowy Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 252 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) /  
author Bień, Witold.

Publication year: 2010 Call number: [V ] [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamknięcie roku 2013 /
 

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

111 zadań z podstaw rachunkowości /
author Paszkiewicz, Aleksandra.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość dla ciebie : Rachunkowość od podstaw / 
red. Szczypa, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [P] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse : podręcznik : finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw : wykład : część 1 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynardowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : kurs podstawowy 
author Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansów firm z ćwiczeniami w Excelu
author Dobrowolski, Paweł

Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
author Gos, Waldemar

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finasowe przedsiębiorstwa
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości : tom 1 : wykład 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : 2 
author Frymark, Irena

Publication year: 2002 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligencja finansowa : co kryją liczby : przewodnik menedżera 
author Berman, Karen

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość dla nieksięgowych
author Mott, Graham

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości
author Hendriksen, Eldon A.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: