Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce, strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej (2000-2008) /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy kobiet w latach dziewięćdziesiątych /
author Unolt, Jerzy.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku
author Kasprowicz-Stępień, Alicja

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demograficzna segmentacja rynku pracy
author Grela, Leon

Series: Zeszyty Naukowe 1(58) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku
author Klimek, Jan

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywizacja regionalnych i lokalnych rynków pracy
author Słomińska, Bożena

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja czynników wpływających na wysokość
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planning, Shortage and Transormation Essays in Honor of János Kornai 
author Simonovits, András

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztywności realne na polskim rynku pracy /
author Bludnik, Izabela.

Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ płacy minimalnej na rozmiary zatrudnienia i
author Golnau, Wiesław.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawody z przyszłością na przykładzie siedleckiego rynku pracy 
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę : Makroekonomia / 
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w strukturach Unii Europejskiej doświadczenia, oczekiwania, wyzwania 
red. Marczewska-Rytko, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a moralność aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i 
red. Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela 
red. Pearce, Craig L.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich
author Kowalczyk, Elżbieta.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Staatliche Sozialversicherung, individuelle Vorsorge u
author Eichner, Thomas

Publication year: 1999 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Unii Europejskiej stan i perspektywy 
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 1999 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w teorii i praktyce
author Kotlorz, Dorota.

Publication year: 1998 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie Debiuty 
red. naukowy Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 1999 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 1, Zeszyt 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie Debiuty Wybrane problemy gospodarowania w Polsce w okresie 
red. naukowy Sobocka-Szczapa, Halina

Publication year: 2001 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 3, Zeszyt 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nie Prace Naukowe AE Katowice 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 
red. Wąsik, Mirosław

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie narzędzi marketingu personalnego w procesie rozwoju spółki Nasza Klasa /
author Gableta, Małgorzata.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (86-87) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobotny i co dalej? Rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w 
author Bombera, Zdzisław

Publication year: 2006 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek pracy w okresie transfrormacji systemowej i dostosowań do Unii Europejskiej /
author Sucholiński, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba identyfikacji dylematów w sferze zatrudnienia związanych z integracją Polski z Unią Europejską /
author Orczyk, Józef.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie i jego uwarunkowania demograficzne na gdańskim rynku pracy /
 

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych
author Zalega, Tomasz.

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: