Rynek pracy : ujęcie metaforyczne /  
author Lipka, Anna.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność sektora usług a sytuacja na rynku
author Węgrzyn, Grażyna

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
author Polak, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : Pojęcia, prawa, dylematy / 
author Bednarek, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane modele i analizy rynku pracy uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
author Balcerowicz-Szkutnik, Maria

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne
author Myjak, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Labor Bulletin South Dakota 
 

Publication year: 1997 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika /
author Drobny, Paweł.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia współczesna
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Okonomische Auswirkungen der Zuwanderungen nach
author Loeffelholz, Dietrich Hans

Publication year: 1998 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe metody pracy z ludźmi Organizacja procesów pers 
author Sajkiewicz, Alicja

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5 
red. Churski, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?
red. naukowa Noga, Adam

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy /
author Sosnowska, Bogumiła.

Series: Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 32 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne.
red. Rymsza, Marek

Publication year: 2005 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie
red. Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy : wybrane aspekty /  
author Szmyt-Radošević, Violetta

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna psychologia pracy i organizacji Wybrane zagadnienia 
author Ratajczak, Zofia

Publication year: 2006 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Szkolenia pracowników z zakresu elastycznych form poradnik dla instytucji szkoleniowych 
red. Sadowska-Snarska, Cecylia

Publication year: 2007 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja na rynkach pracy krajów kandydujących do Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem w roku 2004 /
author Knapińska, Magdalena.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tradycyjny a nowoczesny rynek pracy : problem tworzenia innowacyjnych miejsc pracy /  
author Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna.

Series: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza lokalnych rynków pracy w Polsce (przed i po cz. I lokalne rynki pracy w tym samym regionie 
author Telep, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele łączenia uczestników rynku pracy - aplikacja
author Gałecka-Burdziak, Ewa

Series: Ekonomista nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ uregulowań przejściowych w swobodzie przepływu osób wobec nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na europejski rynek pracy /
author Idczak, Piotr.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Graduates' Characteristics and Labour Market Entr
author Wincenciak, Leszek

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na
author Przybyła, Katarzyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka ekonomiczna wybrane mierniki makroekonomiczne 
author Makać, Wiesława

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracodawcy kontra nauczyciele dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji 
red. Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak zdobyć pierwszą pracę
author Hitchin, Penny

Publication year: 2002 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak funkcjonuje rynek
author Studnicki-Gizbert, Konrad W.

Publication year: 2000 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście
red. Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń 
author Trochimiuk, Renata

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: