Edukacja ekonomiczna : tom VI 
author Rocki, Marek

Publication year: 2001 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne światy szkół średnich : od trajektorii marginesu do trajektorii elit 
author Mikiewicz, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
author Ochonczenko, Helena

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vienna Yearbook of Population Research 2003
 

Publication year: 2003 Call number: [A/02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? 
author Norberg, Johan

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja społeczna Dolnego Śląska
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w badaniach naukowych /
Red. Winiarski, Ryszard.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-behaviour of Polish Consumers in the Market for Educational Services /
author Radziukiewicz, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna w polskiej edukacji /
red. Siemieniecki, Bronisław

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Human Capital Development in Central and Eastern Europe : an Analysis of Trends and Challenges Facing Estonia, Hungary, the Chech Republic and Slovenia / 
author Tkachenko, Oleksandr.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6 (95) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konfernacja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania 
author Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa : wspólne obszary badań 
Red. Kłodnicki, Zygmunt.

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - zokazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" 
Red. Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Być, mieć czy władać? /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 49, nr 4, 2013. Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. T.2 : Zeszyty Naukowe nr 809. Ekonomiczne Problemy Usług nr 113 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bogaty ojciec, biedny ojciec czyli Czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa /  
author Kiyosaki, Robert T.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. T. 3 / 
Red. Drozdowicz, Zbigniew.

Publication year: 2005 Call number: [0/9(03)/91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą? /
author Budíková, Jaroslava.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna bez tajemnic : podręcznik dla liceum i technikum / 
 

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego /
Red. nauk. Kos, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Series: = Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 131 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna wobec przemian demograficznych /
Red. nauk. Kos, Barbara.

Publication year: 2014 Series: = Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 167 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy edukacji wczesnoszkolnej /
author Adamek, Irena.

Publication year: 2000 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy pedagogiki pracy /
author Wiatrowski, Zygmunt

Publication year: 2000 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program nauczania : klasy I-III / 
author Juszkiewicz, Antoni.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / 
author Dambach, Karl E.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje emocjonalne nauczyciela /
author Madalińska-Michalak, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych : badawczy problem społeczny / 
author Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczność (w) edukacji /
author Przyszczypkowski, Kazimierz

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wokół Kena Robinsona : kreatywnego myślenia o edukacji / 
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej /  
author Budíková, Jaroslava.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System zarządzania jakością w jednostce edukacyjnej /
author Jedynak, Piotr.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T.1 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [37] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia kapitału ludzkiego /
author Schultz, Theodore W.

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: Nobliści Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik metodyczny dla nauczyciela :/ Cz I, Słoneczna klasa I / 
author Makowska, Małgorzata.

Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej /  
author Petrie, Pat.

Publication year: 2013 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium historii wychowania i edukacji : podręcznik dla pedagogów /  
author Koprowiak, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / 
author Minczakiewicz, Elżbieta Maria.

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / 
author Niemierko, Bolesław

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania /  
author Włoch, Stanisława.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: