Vademecum - źródła o Unii Europejskiej : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich 
 

Publication year: 2003 Call number: [12.] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (26); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji
author Gutek, Gerald L.

Publication year: 2003 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska - Polska : polityka, regulacje i sposoby działania 
author Małuszyńska, Ewa.

Publication year: 2002 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja osób niepełnosprawnych
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : stan i perspektywy 
author Auleytner, Julian

Publication year: 1995 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 : Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 : Polska w Unii Europejskiej 
 

Publication year: 2002 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski
author Kozłowski, Stefan

Publication year: 1998 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania społeczne
author Pisz, Zdzisław

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zadania społeczne
author Pisz, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo polskie w latach 1989-1994 : zagadnienia polityki społecznej 
author Rajkiewicz, Antoni

Publication year: 1996 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja w Unii Europejskiej : poradnik 
 

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Kurzynowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Kurzynowski, Adam

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reformy społeczne : bilans dekady 
author Rymsza, Marek

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostęp młodzieży do edukacji : zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans 
author Kołaczek, Bożena

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demografia zmiany społecznej
author Okólski, Marek

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu 
author Borkowski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków
author Pisz, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

European dimension in training and practice of the social proffesions : Dimension européennes de la formation et de la prakique des professions sociale 
author Marynowicz-Hetka, Ewa

Publication year: 1999 Call number: [A/02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia : podręcznik akademicki : 3 : jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej 
author Strelau, Jan

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia sektora publicznego
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2004 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie Szkolnictwo w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy : Wrocław, 16-17 listopad 2001r. 
author Światowy, Grażyna

Publication year: 2001 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : ciągłość i zmiany 
author Auleytner, Julian

Publication year: 2004 Call number: [02.A] [02.a] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europe : the strategic choice 
author Kukliński, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska - UE : porównanie poziomu życia ludności 
author Johann, Maria

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor publiczny w Polsce i na świecie : między upadkiem a rozkwitem 
author Kleer, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [04.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów
author Swadźba, Stanisaw

Publication year: 2002 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokolenie wygranych? : dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski 
author Sztumski, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: